Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Eerste 2-daagse Ambassadeurstraining CIP

De geaccrediteerde ambassadeurstraining is samen met V en VN ontwikkeld en georganiseerd naar aanleiding van de inspiratie dag hygiënisch werken in de langdurige zorg (nov. Jl). De training was nagenoeg vol, de groep gemotiveerd en de trainers enthousiast.

De geaccrediteerde ambassadeurstraining is samen met V en VN ontwikkeld en georganiseerd naar aanleiding van de inspiratiedag hygiënisch werken in de langdurige zorg (nov. Jl). De training was nagenoeg vol, de groep gemotiveerd  en de trainers enthousiast. . Al gauw werd duidelijk dat de aandachtsvelders Infectiepreventie op de werkvloer te maken hebben met weerstand wanneer ze een nieuw of verbeterd infectiepreventiebeleid willen implementeren. Hiervoor zijn diverse  tools aangereikt om weerstand om te buigen naar veranderbereidheid.

Tijdens de ambassadeurtraining kwam vanuit de groep heel duidelijk naar voren dat er behoefte was aan een onderlinge uitwisseling over de inrichting van infectiepreventie in de diverse organisaties van de deelnemers. Voor het sparren over diverse vragen als onderstaand werd tijd vrij gemaakt door de trainers:

-           Hoe is de infectiepreventie/CIP weggezet en wat heeft iedereen tot nu toe kunnen oppakken?

-          En waar kun je terecht wanneer je weerstand ondervindt bij je leidinggevende?

N.a.v. deze sessie hebben de deelnemers contactgegevens uitgewisseld en afspraken gemaakt om bij elkaar te komen kijken. De 2e dag van de ambassadeurstraining heeft plaatsgevonden op 18 juni Tijdens deze dag hebben de contactpersonen infectiepreventie een maatje mee van de locatie meegenomen, want veranderen doe je niet alleen. Ook deze dag is enthousiast ontvangen.

In het najaar zal de training nogmaals worden aangeboden. Dit maal in de vorm van een train-de-trainer concept.

Sluit de enquête