18 september 2019

Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Laboratoria kunnen informatie sneller en beter delen wanneer de codering eenduidig is.
Daarom hebben de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), het Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nictiz) en het RIVM samen met een aantal laboratoria een gestandaardiseerde labcodelijst
ontwikkeld: de Nederlandse Labcodeset.
De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes voor dedigitale uitwisseling van gegevens tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners en onderzoekers van instellingen voor de volksgezondheid.
Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel dat structureel gebruikmaakt van de Nederlandse Labcodeset.

https://www.rivm.nl/antibioticaresistentie/nationale-aanpak-antibioticaresistentie/eenheid-van-taal-antibioticaresistentie