Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Eenheid van Taal in antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie (ABR antibioticaresistentie ) is een bedreiging voor de volksgezondheid. Om ons hier tegen te beschermen, moeten we weten hoe vaak en waar Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO bijzonder resistente micro-organismen ) voorkomen en welke trends zich daarin voordoen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ) verzamelt en analyseert deze gegevens systematisch. Dit noemen we surveillance.

Laboratoria kunnen informatie sneller en beter delen wanneer de codering eenduidig is.
Daarom hebben de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM), het Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nictiz) en het RIVM samen met een aantal laboratoria een gestandaardiseerde labcodelijst
ontwikkeld: de Nederlandse Labcodeset.
De Nederlandse Labcodeset bevat laboratoriumcodes voor dedigitale uitwisseling van gegevens tussen laboratoriumspecialisten, zorgverleners en onderzoekers van instellingen voor de volksgezondheid.
Antibioticaresistentie is het eerste onderdeel dat structureel gebruikmaakt van de Nederlandse Labcodeset.

https://www.rivm.nl/antibioticaresistentie/nationale-aanpak-antibioticaresistentie/eenheid-van-taal-antibioticaresistentie

Sluit de enquête