14 augustus 2018

Do’s and Don'ts bij infectiepreventie

Wat zijn helpende factoren en belemmeringen voor infectiepreventie?

mitchGGD Zuid Limburg heeft van het ministerie van VWS een financiële bijdrage ontvangen om uit te zoeken wat helpende en belemmerende factoren zijn voor het verbeteren van infectiepreventie in de langdurige zorg, de GGZ, de eerste lijn en de veterinaire sector.
In een project van ruim een jaar gaan de projectpartners op een gestructureerde manier met ervaringsdeskundigen uit de verschillende sectoren in gesprek over infectiepreventie.

foto: Mitch van Hensbergen, junior onderzoeker GGD Zuid Limburg

Kennis over de belemmerende en helpende factoren is noodzakelijk om succesvol verbetermaatregelen te implementeren. Wanneer bijvoorbeeld in de zorg geïnvesteerd wordt in deskundigheidsbevordering van medewerkers op het gebied van handhygiëne maar er blijken geen voorzieningen te zijn om handen te wassen, dan is de interventie niet effectief.
Weten waar de kansen en de belemmeringen voor infectiepreventie liggen maken de kans op succes van verbeteracties groter.

Door het uitvoeren van dit needs assessment in de verschillende sectoren komt ook de samenhang in beeld. Eind 2019 presenteren de projectpartners het resultaat.