Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

CIP Netwerk

Limburgs CIP Netwerk

Naar aanleiding van de enthousiaste deelname aan de inspiratiedag hygiënisch werken is er een start gemaakt met het opzetten van een Limburgs CIP netwerk ‘CIP’ staat voor Contactpersoon Infectie Preventie. Dit is een medewerker die in het dagelijkse werk infectiepreventie als aandachtsgebied heeft. Waar ziekenhuizen een afdeling Infectie Preventie hebben, is dit in de langdurige zorg niet het geval. Huizen hebben, conform de richtlijnen, een contract met een deskundige infectiepreventie, maar deze is niet continue beschikbaar in de organisatie. Voor de dagelijkse bewaking van de infectiepreventie, zoals bijvoorbeeld het opvolgen van verbeteracties die zijn uitgezet, het uitvoeren van laagdrempelige interne Infectie Preventie audits en het motiveren van collega’s om de maatregelen op het gebied van Infectie Preventie na te leven zijn in veel huizen één of meer Contactpersonen Infectie Preventie aangewezen en geschoold.

LINK brengt deze professionals regionaal bij elkaar om samen geschoold te worden, van elkaar te leren en geïnformeerd te blijven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van infectiepreventie. Mocht je interesse hebben voor deelname aan dit CIP netwerk, dan kan je dat laten weten aan Manon Janssen, de Deskundige Infectiepreventie in het RCT van LINK.

Sluit de enquête