Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

BRMO Detectie

Binnen LINK is een project gestart om te komen tot een uniforme wijze van detectie van Bijzonder resistente Micro-organismen (BRMO).

Binnen LINK is een project gestart om te komen tot een uniforme wijze van detectie van Bijzonder resistente Micro-organismen (BRMO).

Eén van de doelen van LINK is om te komen tot surveillance van en transparantie over het vóórkomen van BRMO’s in de regio. Hiervoor is het van belang dat het in beeld brengen van het vóórkomen van BRMO’s niet gehinderd wordt door verschillen in detectie technieken. Ondanks dat er landelijke protocollen zijn die richting geven, is er nog steeds veel vrijheid om hieraan een ‘couleur locale’ te geven. Artsen-microbioloog uit alle Limburgse ziekenhuizen uniformeren nu gezamenlijk zoveel mogelijk de methode die zij in hun eigen laboratorium gebruiken voor het vinden van BRMO. Zij controleren deze afgestemde methode door middel van een rondzending. Alle deelnemende laboratoria in de regio die deze nieuwe uniforme detectie techniek gebruiken vergelijken of ze hetzelfde resultaat krijgen uit de rondgestuurde monsters. Zo brengen ze in beeld of de afgesproken uniformering ook het gewenste, vergelijkbare resultaat oplevert.

Sluit de enquête