Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

BRMO in de thuiszorg

Onderzoekster Tessa Langeveld heeft via verschillende regionale zorgnetwerken onder andere deskundigen infectiepreventie en thuiszorg verpleegkundigen/kwaliteitsmedewerkers kunnen spreken voor een risico-inventarisatie in de thuiszorg. Daarnaast is een overzicht gemaakt van clusters MRSA en andere BRMO in de thuiszorg. Dit heeft inzichten gegeven in mogelijke knelpunten in de bestrijding wat aanknopingspunten kan bieden voor verbetering. De bevindingen zijn recent gepubliceerd in het Infectieziekten Bulletin: Clusters van MRSA en andere BRMO in de thuiszorg | RIVM

Een studie met focusgroepen in de thuiszorg, waarbij ook is samengewerkt met een aantal zorgnetwerken, is recent afgerond. Analyse van de data vindt nu plaats - resultaten worden later dit jaar verwacht.

 

Sluit de enquête