Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Brexit en geneesmiddelen

De belangrijkste items die de overheid bij een Brexit voor wat betreft de geneesmiddelen zou moeten oppakken: · Het overdragen van de registratiedossiers van geneesmiddelen waarvan het VK referentieland is naar een land binnen de EU (het VK wordt immers een “derde land”).

fbeelding verplicht voor type 1 nieuwsberichten                           

Pagina-afbeelding                Bijschrift bij afbeelding                 In de uitzending van het NOS journaal en Jinek op maandagvond 14 januari 2019 was er veel aandacht voor de impact van de Brexit op de geneesmiddelenvoorzieningen in Nederland. De apotheek van het Maastricht UMC+ wordt veel benaderd met de vraag of er een tekort aan bepaalde geneesmiddelen gaat ontstaan.                 Pagina-inhoud

​Als (tijdelijke) oplossing wordt door de minister aangegeven dat in Nederland grotere voorraden zouden moeten worden aangelegd. Ellen Frankfort, hoofd van de Apotheek stelt hierover dat het niet wenselijk is dat individuele apotheken dit doen en volgt daarmee het standpunt van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers: “Als de ziekenhuizen op dit moment de voorraad verhogen en gaan hamsteren gaat dat acute problemen geven in de markt en wordt het mogelijke Brexit-probleem alleen maar naar voren geschoven. Bovendien is het niet inzichtelijk om welke geneesmiddelen het dan zou gaan en kunnen we onmogelijk alle voorraden verhogen.”

Het Maastricht UMC+ kiest dus voorlopig een afwachtend beleid en volgt de ontwikkelingen op de voet.

De belangrijkste items die de overheid bij een Brexit voor wat betreft de geneesmiddelen zou moeten oppakken: · Het overdragen van de registratiedossiers van geneesmiddelen waarvan het VK referentieland is naar een land binnen de EU (het VK wordt immers een “derde land”). In december 2018 betrof het nog ca. 1450 geneesmiddelen waarvoor dit nog niet gebeurd was. Voor 300 geneesmiddelen zijn de dossiers inmiddels al wel overgedragen naar een EU land. Een lijst van niet overgedragen geneesmiddelen wordt door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen opgesteld, maar is op dit moment nog niet beschikbaar. · Het goed organiseren van de importprocedure van in het VK geproduceerde geneesmiddelen (een logistieke handeling wordt een importhandeling waarbij de douane betrokken is) · De firma’s zijn zelf verantwoordelijk voor vrijgifte en keuring binnen de EU van in het VK geproduceerde geneesmiddelen. · Zorgdragen dat geneesmiddelen waarvoor een tekort ontstaat geïmporteerd mogen worden met zo min mogelijk administratieve lasten (artikel 3.17a).

Sluit de enquête