Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Blended nascholing: Antibiotica allergie in de dagelijkse praktijk

Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze cursus leren deelnemers omgaan met antibioticum allergie in de dagelijkse praktijk.

Als zorgverlener komt u regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. In de praktijk wordt door allergie-meldingen vaak afgeweken van het eerste keuze antibioticum. Echter, dat is vaak onterecht. In deze cursus leert u verschillende typen allergieën onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen. Wanneer kan het antibioticum wel gegeven worden en wanneer niet? Hoe zit het eigenlijk met kruisallergie?

De cursus is dan ook geschikt voor alle zorgprofessionals die regelmatig antibiotica voorschrijven of over antibiotica adviseren.

De blended cursus bestaat uit een e-learning (2 uur), gevolgd door een online bijeenkomst (2 uur). In de e-learning wordt de theoretische kennis over antibiotica- allergie vergroot.

Deze kennis wordt uitgediept en toegepast tijdens de online bijeenkomst. Het online gedeelte bestaat uit een plenair gedeelte gevolgd door een werkgroepsessie en wordt gemodereerd door een apotheker, internist allergoloog-immunoloog en internist-infectiologen. Aan de hand van casuïstiek wordt de kennis uit de e-learning toegepast en verder uitgewerkt en er wordt ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende disciplines.
 
Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor iedereen die antibiotica voorschrijft of adviseert bij het voorschrijven van antibiotica. Huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderen geneeskunde, (ziekenhuis) apothekers (in opleiding), ziekenhuisartsen en physician assistants. Tijdens de online bijeenkomst worden de werkgroepen ingedeeld naar beroepsgroep, zodat de casuïstiek goed aansluit bij uw dagelijkse praktijk.
 
Accreditatie
    Toegekend - e-learning: ABAN, NAPA, KNMP, NVZA, VSR
    Toegekend - online bijeenkomst: ABAN, NAPA
    In aanvraag - online bijeenkomst: KNMP, NVZA, VSR

De blended nascholing wordt geaccrediteerd voor 4 punten; 2 punten voor het doorlopen van de e-learning en 2 punten voor het bijwonen van de online bijeenkomst.

Indien u de e-learning module in de afgelopen maanden al heeft afgerond, kunt u ervoor kiezen de e-learning binnen deze blended cursus over te slaan. In dit geval ontvangt u na afloop van de online bijeenkomst enkel 2 punten voor het bijwonen van de online bijeenkomst.

Heeft u de e-learning al eerder voltooid maar wenst u de e-learning nogmaals door te lopen om uw geheugen op te frissen, alvorens de bijeenkomst bij te wonen? Dat kan! U ontvangt in dit geval de volledige 4 accreditatiepunten van de cursus.
 
Samenwerking
Deze blended nascholing wordt mede mogelijk gemaakt door ABR Zorgnetwerk Holland West.
    
Bent u niet beschikbaar op 8 september? Op 28 oktober vindt een tweede sessie plaats van 19:30 - 21:30 uur. Klik HIER om u voor deze editie direct in te schrijven

Sluit de enquête