7 augustus 2018

artikel "de Limburger" Infectierisico’s bij Zorggroep

De Zorggroep gaat de infectiepreventie op alle locaties in Midden- en Noord-Limburg, waar 2100 mensen wonen, aanpakken.


infectiepreventie limburgDe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontdekte bij een aangekondigde controle dat bewoners van Hof te Berkel in Horst onnodig risico lopen op infecties.
Zo konden verzorgers in kamers van demente cliënten hun handen niet wassen en waren er geen handdoeken en zeep. Ook wisten medewerkers niet dat ze door bewoners
gebruikte spullen moesten desinfecteren.
Er waren zelfs geen desinfectiemiddelen.

De controle vond plaats in april. De inspectie controleerde de infectiepreventie en het antibioticabeleid op zestien punten.
Op twee punten scoorde de Zorggroep een voldoende, op twee punten grotendeels voldoende, op acht punten is nog werk aan de winkel en op vier onderdelen deugde de gang van zaken niet.
Medewerkers droegen bijvoorbeeld sieraden, heuptasjes en hun eigen kleding.
De verpleeghuisarts was niet structureel betrokken bij de infectiebestrijding en in de top was het voorkomen van infecties geen thema.
De directie liet de infectiepreventie te veel over aan de verantwoordelijkheid van het personeel op de vloer.

Ook waren er geen regels en middelen voor het afvoeren van urine en ontlasting en medewerkers werden niet geschoold in de infectiepreventie.
De Zorggroep erkent een groot deel van de kritiek. Ze kondigt aan dat alle zorgwoningen voor 1 december onder de loep worden genomen.
De woningen waar de grootste risico’s worden vermoed, komen als eerste aan de beurt.

De problemen in Hof te Berkel moeten voor 1 januari 2019 uit de wereld zijn, elders uiterlijk op 1 juli 2019.
De Zorggroep zegt infectiepreventie belangrijk te vinden. De vaak oude, demente en zieke bewoners hebben een verminderde weerstand en zijn daardoor gevoeliger voor infecties.

Link naar het artikel uit de Limburger
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20180803_00070114/infectiepreventie-bij-demente-patienten-horst-niet-op-orde