Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Nieuws

Aanhaking gehandicaptenzorg Limburg

Eén van de taken van de zorgnetwerken ABR is netwerkvorming. In de pilot periode heeft LINK vooral geïnvesteerd in de bestaande relaties van het netwerk acute zorg, waar zij bestuurlijk bij zijn aangehaakt. Tevens is in deze periode energie gestoken in de aanhaking van de V en V sector en met succes.

Eén van de taken van de zorgnetwerken ABR is netwerkvorming. In de pilot periode heeft LINK vooral geïnvesteerd in de bestaande relaties van het netwerk acute zorg, waar zij bestuurlijk bij zijn aangehaakt. Tevens is in deze periode energie gestoken in de aanhaking van de V en V sector en met succes. Alle grote V en V huizen in Limburg hebben het bestuurlijk convenant getekend in november 2018 en zijn hiermee toegetreden tot het bestuurlijk ROAZ.

Voor 2019 en 2020 wil LINK het netwerk verder uitbreiden met de instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en thuiszorgorganisaties. Voor de instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking heeft dit geresulteerd in het bezoeken van alle Limburgse gehandicaptenorganisaties met als doelen kennismaking met LINK, infectiepreventiebeleid in de gehandicaptenorganisaties en een behoefte inventarisatie om infectiepreventie activiteiten voor de sector te organiseren vanuit LINK.

Dit heeft geleid tot de organisatie van een najaarsbijeenkomst (19 nov. 2019) met het thema ‘waarin kunnen Limburgse instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking gezamenlijk optrekken inzake infectiepreventie’. Met veel enthousiasme kijken we uit naar deze activiteit. Tevens is ons RCT uitgebreid met een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) van Koraal, Susanne Meuwissen. Susanne heeft de geneeskundeopleiding gevolgd aan de universiteit van Maastricht, waarna ze zich heeft gespecialiseerd tot AVG. Ze komt fris van de opleiding tot AVG en zal met veel energie aan de slag gaan om de infectiepreventie en antibioticaresistentie ook binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking onder de aandacht te brengen.

Sluit de enquête