8 november 2019

Wenckebachsymposium Kerkrade

Overdracht van kennis en expertise en transmurale samenwerking van de huisartsen, specialisten ouderenzorg, medisch specialisten, bedrijfsartsen, verpleegkundig specialisten, verzekerings-geneeskundigen en GG&GD is  een van de uitgangspunten van het Wenckebach symposium. Tevens is het een platform voor ontmoeting en het leggen van contacten tussen de collegae medici uit de eerste en tweede lijn in de regio’s Oostelijk Zuid-Limburg en Westelijke Mijnstreek.

Datum en locatie: vrijdag 8 november 2019 Vue Cinema’s Roda J.C. Ring 2C, 6466 NH Kerkrade

Klik hier voor het programma.