Webinar

Webinar Medicatieoverdracht

Dit Webinar is meer dan een mooi idee!
Na tien jaar werken aan de overdracht van medicatiegegevens in de keten is het tijd om de stukjes bij elkaar te leggen en te zien waar we samen de gaten kunnen dichten. Wat is er nodig om alle zorgpartijen; zorgverleners, softwareleveranciers, zorgverzekeraars en burgers nog beter te laten samenwerken om een complete en goede elektronische overdracht via het Landelijk Schakel Punt (LSP) voor elkaar te krijgen?

Namens de themacoalitie Farmacie Mijnstreek implementeert de projectgroep Medicatieveiligheid in de regio’s OZL en WM de nieuwe richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten in de periode 2021-2023. De projectgroep ondersteunt de zorgpartijen in het behalen van de doelen.

Programma
Dagvoorzitter Hans Etman neemt je op vriendelijke maar besliste wijze mee op een tocht langs de verschillende schakels in de keten en voelt de verschillende partijen aan de tand. Op zoek naar de logische en onlogische verbeterpunten in jouw praktijk. Op zoek naar samenwerking en synergie. Ook nemen we een kijkje bij MITZ, het digitale platform waarop de patiënt in de nabije toekomst toestemming geeft voor het delen van informatie.

En we voegen daad bij woord en gaan nog in het webinar aan de slag om een eenduidige aanpak vorm te geven, met jouw denkkracht, expertise en creativiteit als onmisbare instrumenten. Dus niet alleen luisteren, maar vooral ook denken en doen. Met een beloning voor het beste idee of plan! Zo komt de toekomst binnen je handbereik. 

Kosten en aanmelden
Benieuwd welke opgave op je wacht om de overdracht van medicatiegegevens in de keten te realiseren, dan zien we je graag op 1 april tijdens ons webinar.
Aan huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuisapothekers en doktersassistenten (Westelijke Mijnstreek) wordt dit webinar kosteloos aangeboden door hun organisatie. Overige deelnemers betalen € 30,00 per persoon.
 


Accreditatie is aangevraagd voor huisartsen, medisch specialisten, apothekers, ziekenhuisapothekers, dokters- en apothekersassistenten (WM).

Na het versturen van het aanmeldformulier ontvang je een bevestiging per e-mail.

Uiterlijk één week van tevoren ontvang je van ons de link voor het webinar.


Projectgroep Medicatieveiligheid        
Zuyderland:          M. Krekels (internist), H. Cremers (ziekenhuisapotheker) en Z. Breukers (ASP)
Huisartsen WM:    L. de Wolf
Apothekers WM:  C. van Thoor en A. van Etten
Apothekers OZL: vacature
Huisartsen OZL:  vacature
VVT:                     Ch. Gijzen en vacature
Projectleiding:      J. Krikke, T. Rademakers en J. Vliegen