Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

Webinar 'Kweek- en isolatiebeleid bij cliënten met BRMO dragerschap in organisaties voor langdurige zorg'

BRMO webinar

Het zorgnetwerk GAIN wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het webinar 'Kweek- en isolatiebeleid bij cliënten met BRMO dragerschap in organisaties voor langdurige zorg' op 17 september.

Doelgroep: specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten
Door: Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN)
Wanneer: 17 september (19.30-20.10 uur)

Het zorgnetwerk GAIN wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan het webinar 'Kweek- en isolatiebeleid bij cliënten met BRMO dragerschap in organisaties voor langdurige zorg' op 17 september.

Aanleiding voor dit onderwerp is dat uit de praktijk blijkt dat kennis en ervaring ontbreekt bij specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten over kweek- en isolatie beleid bij cliënten die drager zijn van een BRMO. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat cliënten onnodig lang in isolatie worden verzorgd of onnodig worden gekweekt. Daarnaast hebben de specialist ouderengeneeskunde/arts verstandelijk gehandicapten een verantwoordelijkheid ten aanzien van kweek- en isolatie beleid.

Doel van het webinar is specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten op de hoogte brengen van de richtlijnen omtrent kweek- en isolatiebeleid ten aanzien van BRMO dragerschap bij cliënten in verpleeghuizen en organisaties voor verstandelijk gehandicapten.

Tijdens het webinar bestaat de mogelijkheid om live vragen te stellen.

Op de webiste van GAIN staat informatie over dit webinar en wijze van deelnemen.

 

Sluit de enquête