Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

Themabijeenkomst ‘Kennisdeling is kracht, ABR krijgt minder macht’

12 juli 2022

Datum en tijdstip: 12 juli 2022 van 18.15 uur – 19.45 uur met aansluitend een netwerkborrel

Locatie: Kasteel Limbricht, Allee 1, 6141 AV Limbricht

Doelen:

  • Korte introductie LINK incl. typische risico’s rondom ABR in de regio.
  • Kennisdeling van innovatieve regionale ABR projecten gefaciliteerd door LINK

Doelgroepen:  artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, moleculair medisch microbiologen en  iedereen die hiervoor in opleiding is van het LINK netwerk (ABR regio Limburg).

Deelname is gratis en naar accreditatie wordt gestreefd. Vragen? Mail ze naar link@nazl.nl. Nieuwsgierig geworden door onderstaand programma?...schrijf je dan snel in via deze link. _______________________________________________________________________________

Programma

18.15 uur inloop met soep en broodjes

18.30 uur Welkom en introductie LINK door Claudia Troilo (projectmanager LINK)

Korte toelichting ontstaan van de netwerken

  • Voorbeelden activiteiten per thema
  • Typische risico’s Limburg ABR

18.45 uur Regionaal BRMO detectie protocol    Door Edou Heddema (arts-microbioloog
Zuyderland)


Doel van dit project was om te achterhalen of, en zo ja, welke verschillen er zijn tussen de BRMO detectieprotocollen gehanteerd door de Limburgse ziekenhuis laboratoria. Na een verschillen-analyse, kon een regionaal BRMO-detectieprotocol worden afgestemd en getest.

19.05 uur Typeringslab  Door Lieke van Alphen (MMM MUMC+)

Het Typeringslab project heeft in de afgelopen 2 jaar een regionale database opgebouwd waarbij typeringsdata van Enterobacterales isolaten uit Viecuri, Laurentius, Zuyderland MC en MUMC+ zijn verzameld en onderling gedeeld. Middels dit project en deze data worden er een tweetal hoofddoelen beoogd. Het eerste doel betreft het testen en vergelijken van een drie verschillende typeringsmethoden: een “trage” en twee “snelle” technieken waarmee resultaten binnen 48 uur beschikbaar zijn. Door een snellere detectie van gevoelige (pathogene) bacteriën kunnenuitbraken van BRMO’s beter worden voorkomen. Het  tweede doel omvat het m.b.v. een database regionaal delen van typeringsdata tussen de ziekenhuizen, zodat bij het vermoeden van een regionale verspreiding tussen de juiste ziekenhuizen geschakeld kan worden en de uitslagen direct toegankelijk en inzichtelijk zijn voor de artsen-microbioloog in de ziekenhuizen. De verschillende typeringsmethoden en de gevonden resultaten na onderlinge vergelijking d.m.v. van een regionale database zullen nader worden toegelicht door inhoudelijk projectleider Lieke van Alphen, aangevuld met een ervaringsverhaal vanuit de gehandicaptensector waarmee het belang van dit project verder wordt onderstreept.

19.25 uur Transposon project   Door Lieke van Alphen en Connor Rossel (MMM MUMC+ en promovendus MUMC+/Zuyderland)

In twee verschillende ziekenhuizen is aangetoond dat verschillende multiresistente bacteriestammen drager waren van identieke mobiele genetische elementen ofwel “Transposons” met 14 verschillende resistentiegenen. Dit transposon werd gevonden in diverse bacterie species en ook retrospectief werd de aanwezigheid van deze set genen aangetoond. Deze bevinding heeft aanleiding gegeven tot het starten van een samenwerkingsproject tussen de laboratoria van MUMC+ en Zuyderland om zicht te krijgen op introductie, transmissieroutes, opsporing en infectiepreventieve maatregelen gerelateerd aan deze transposons.

De met dit project verkregen inzichten hebben tevens geleid tot een promotietraject van Connor met als hoofddoel de prevalentie en bijbehorende risicofactoren van transposonverspreiding op de intensive care in kaart te brengen zodat preventieve maatregelen kunnen worden opgesteld om de verspreiding van het transposon in te dammen.

19.45 uur Afsluiting door Claudia Troilo en start netwerkborrel

Sluit de enquête