Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

Regionaal overleg Artsen-Microbioloog

28 - 29 september 2020

Deze bijeenkomst is voor alle artsen-microbioloog, internisten-infectioloog, moleculair medisch microbiologen en bijbehorende arts-assistenten van het LINK netwerk (ABR regio Limburg). Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
De netwerkavond vindt plaats in Zuyderland Heerlen, Congresbureau, Henri Dunantstraat 5, 6419 PC.

Waarom is deze bijeenkomst interessant voor u?

In deze bijeenkomst willen we u bijpraten over projecten en initiatieven binnen onze zorgregio, die vooral van belang zijn voor bovengenoemde specialismen.

Informatie over het programma:

Inloop: 18:00 – 18:30 uur met soep en broodjes

Welkom door Wil van der Zwet (Arts- microbioloog MUMC+)

18:30 - 18:45   Introductie LINK                   Door Simone Schoffeleers (Netwerkcoördinator LINK)

Er zal kort ingegaan worden op het ontstaan van de ABR zorgnetwerken, waarna aan de hand van het jaarplan wordt besproken hoe LINK invulling geeft aan zijn 12 taken die VWS heeft meegegeven.

18:45 - 18:55   Risicoprofiel                          Door Casper den Heijer (Epidemioloog en arts infectieziekten GGD Zuid-Limburg)

LINK heeft een risicoprofiel opgesteld dat elk jaar wordt herzien. Casper den Heijer zal u meenemen in de belangrijkste regionale risico’s rondom Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO).

18:55 – 19:15  Kwaliteit uit het Zuyden      Door Frans Stals(Arts microbioloog Zuyderland Medisch Centrum)

Het project ‘Kwaliteit uit het Zuyden’ beoogt antibioticaresistentie in verpleeghuizen positief te beïnvloeden. De belangrijkste resultaten zullen toegelicht worden door projectleider Frans Stals.

19:15 – 19:35   Allergie protocol MUMC+   Door Marlies van Wolfswinkel  (Internist-infectioloog)

Geregistreerde antibiotica-allergieën leiden regelmatig tot het inzetten van reservemiddelen. Uit studies blijkt echter dat registraties voor antibiotica-allergieën zeer vaak onterecht zijn, en daarnaast zijn er nieuwe inzichten over kruisovergevoeligheid, waardoor het uitwijken naar reservemiddelen minder vaak nodig is dan in het verleden werd gedacht. In het MUMC+ is een protocol opgesteld om bij een geregistreerde antibiotica-allergie een veilige keuze te maken voor een alternatief middel. Dit protocol zal worden besproken, mede aan de hand van casuïstiek.

19:35   -19:55  MUIZ                                      Door Marjan Dewitte / Casper den Heijer (Project manager MUIZ / Epidemioloog en arts infectieziekten GGD Zuid-Limburg)

MUIZ staat voor Meldpunt Uitbraken Infectie Ziekten & Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO). Het Meldpunt is een web-applicatie, waarmee zorginstellingen een uitbraak kunnen melden van infectieziekten en van Bijzonder Resistente Micro-Organismen.

19:55 – 20:15  Typeringslab                         Door Lieke van Alphen  (Medisch moleculair microbioloog MUMC+)

Met het typeringslab wordt beoogd tot een werkwijze van typeren te komen waarbij binnen 48 uur teruggekoppeld kan worden zodat BRMO uitbraken, maar ook uitbraken van gevoelige bacteriën,  sneller herkend kunnen worden. Tevens is het opbouwen van een database van belang voor gegevensanalyse. Hoe getypeerd wordt en de database wordt gebouwd zal worden toegelicht door inhoudelijk projectleider Lieke van Alphen.

20:15 – 20:30   Afsluiting                              Door Edou Heddema  (Arts-microbioloog Zuyderland Medische Centrum)

Aanmelden kan hier tot 15 september 2020.

Sluit de enquête