7 januari 2021

Opleiding tot Infectie Preventie Adviseurs (IPA)

Beste netwerkrelatie,

In 2019 heeft LINK met succes gehoor gegeven aan de roep van netwerkpartners inzake een training verander-en projectmanagement voor contactpersonen infectiepreventie (CIP). Deze functionarissen kregen tools en kennis aangereikt om een verandering op gebied van infectiepreventie door te voeren op hun locatie. Echter, dan is niet gegarandeerd dat de verandering in de hele organisatie is doorgevoerd en geborgd. Een oplossing om dit te realiseren zou het opleiden van een eigen zorgverlener tot een IPA kunnen zijn als verlengarm van de DI en specialist ouderengeneeskunde (SO). De IPA wordt vakinhoudelijk begeleid door de DI en neemt werkzaamheden gedeeltelijk of geheel uit handen van de DI. De IPA kan begeleiding bieden aan contactpersonen infectiepreventie en ambassadeurs infectiepreventie en positioneert zich zo als een spin in het web van infectiepreventie binnen de gehele organisatie.

Door de coronapandemie is de vraag vanuit de VVT, GGZ en gehandicaptenzorg naar de ambassadeurstraining verhoogd. De IPA opleiding is hier een mooie aanvulling op, omdat de combinatie van deze twee functionarissen beter in staat is infectiepreventie binnen de muren van de instelling goed in te bedden. LINK heeft dan ook besloten om eerder dan gepland een IPA opleiding kosteloos aan te bieden.

Bijgevoegd tref je meer informatie aan over data, kosten, inhoud en aanmelden voor de training. Aanmelden kan tot en met 31-1-2021.