13 februari 2020

MINC symposium "heilige huisjes van anitibiotica"

Toen penicilline de eerste helft van de 20ste eeuw op de markt kwam, dacht men dat sterfte door infectieziekten tot het verleden zou gaan behoren. Helaas weten we inmiddels beter…
Welke heilige huisjes kennen we nu nog rond antibiotica, 'waarheden' waar we met overtuiging in geloven? Een blaasontsteking behandel je met antibiotica. Een antibioticakuur moet je afmaken.
We kennen de juiste dosering van de gangbare antibiotica.
Of misschien zijn uw vaste overtuigingen rond antibiotica wel hele andere?

Hotel, Forum 110 te Maastricht (tegenover Noord-ingang MUMC+)

17.45 uur Registratie en ontvangst met welkomstbuffet

18.30 uur Openingswoord en introductie door avondvoorzitter Dr. Suzan van Mens, arts microbioloog, MUMC+

18.40 uur “Urineweginfecties in de eerste lijn” Dr. Eefje de Bont, Huisarts en post - doc onderzoeker huisartsengeneeskunde CAPHRI, UM

19.20 uur “Duur van de kuur” Prof. Dr. Jan Prins, interne geneeskunde, AMC Amsterdam

20.00 uur Pauze

20.30 uur “Intraveneuze antibiotica in het ziekenhuis: one size fits all?” Dr. Nynke Jager, Ziekenhuisapotheker, Radboud UMC, Nijmegen

21.10 uur Slotwoord door avondvoorzitter Dr. Suzan van Mens.

21.15 uur Borrel