Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Agenda

MINC- SYMPOSIUM

MINC-symposium

Donderdag 24 september 2020
NH-Hotel, Forum 110 te Maastricht (tegenover Noord-ingang MUMC+)

Een verminderde immunologische afweer is geassocieerd met een verhoogd risico op infecties. De ernst van de immuunstoornis bepaalt de hoogte van het risico. Het type stoornis is gerelateerd aan verschillende verwekkers die de infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld: bacteriële postoperatieve wondinfectie door Staphylococcus aureus bij onderbreking van de huid (wond), Pneumocystis jirovecii pneumonie bij cellulaire immuundeficiëntie en invasieve aspergillose bij langdurige neutropenie.
Tijdens dit MINC-symposium “Gevoeligheden voor infecties” wordt ingegaan op de uiteenlopende typen van immuundeficiëntie, o.a. aangeboren versus verworven immuundeficiëntie (bij orgaantransplantatie, bij stamceltransplantatie) en de gerelateerde risico’s en pathogenen. Verschillen tussen kinderen (aangeboren/erfelijk) en volwassenen (verworven/laat manifesterend), differentiaal diagnostische overwegingen (wanneer eraan te denken), diagnostiek en toepassing van antimicrobiële middelen komen aan bod.
Wij verwelkomen u graag op dit MINC-symposium.
Mede namens het MINC-bestuur, Selwyn Lowe (avondvoorzitter)

Donderdag 24 september 2020
NH-Hotel, Forum 110 te Maastricht (tegenover Noord-ingang MUMC+)

Een verminderde immunologische afweer is geassocieerd met een verhoogd risico op infecties. De ernst van de immuunstoornis bepaalt de hoogte van het risico. Het type stoornis is gerelateerd aan verschillende verwekkers die de infecties veroorzaken. Bijvoorbeeld: bacteriële postoperatieve wondinfectie door Staphylococcus aureus bij onderbreking van de huid (wond), Pneumocystis jirovecii pneumonie bij cellulaire immuundeficiëntie en invasieve aspergillose bij langdurige neutropenie.
Tijdens dit MINC-symposium “Gevoeligheden voor infecties” wordt ingegaan op de uiteenlopende typen van immuundeficiëntie, o.a. aangeboren versus verworven immuundeficiëntie (bij orgaantransplantatie, bij stamceltransplantatie) en de gerelateerde risico’s en pathogenen. Verschillen tussen kinderen (aangeboren/erfelijk) en volwassenen (verworven/laat manifesterend), differentiaal diagnostische overwegingen (wanneer eraan te denken), diagnostiek en toepassing van antimicrobiële middelen komen aan bod.
Wij verwelkomen u graag op dit MINC-symposium.
Mede namens het MINC-bestuur, Selwyn Lowe (avondvoorzitter)

Deelnamekosten (inclusief welkomstbuffet en borrel): € 70,00.
Er geldt een gereduceerd tarief van € 50,00 voor aios, verpleegkundigen, deskundigen infectie- preventie en analisten. Studenten betalen bij vermelding van hun studenten ID € 10,00. Zie de website.

17.45 uur Registratie en ontvangst met welkomstbuffet
18.30 uur Openingswoord en introductie door avondvoorzitter Dr. Selwyn Lowe, Internist-Infectioloog, MUMC+
18.40 uur “Primaire immuundeficiëntie” Dr. Gijs van Well, kinderarts-infectioloog/immunoloog, MUMC+
19.10 uur “Zorgstraat Immuunstoornis” Dr. Judith Potjewijd, internist-klinisch immunoloog, MUMC+
19.40 uur Pauze
20.10 uur “Solide orgaantransplantatie” Dr. Maarten Christiaans, internist-nefroloog, MUMC+
20.40 uur “Autologe en allogene stamceltransplantatie” Dr. Astrid Demandt, internist-hematoloog, MUMC+
21.10 uur Slotwoord door avondvoorzitter Dr. Selwyn Lowe.
21.15 uur Borrel

Sluit de enquête