18 november 2019

Invitational Conference 18 november 2019: Het ABR-beleid voor de komende jaren

 

Europese Antibioticadag

Invitational Conference: Het ABR-beleid voor de komende jaren

Datum: Maandag 18 november 2019

Tijd: 09.00 – 13.00 uur

Locatie: In Gouda

Beste coördinator ABR zorgnetwerk,

Op de Europese Antibioticadag, maandag 18 november 2019, organiseren het ministerie van VWS en het RIVM - ABR Programma een bijeenkomst over het antibioticaresistentie (ABR)-beleid voor de komende jaren.Ciska Scheidel, Directeur Publieke Gezondheid Ministerie van VWS, nodigt uw bestuur hiervoor van harte uit. Het Programma ABR, dat van 2015 tot en met 2019 loopt, is recent geëvalueerd door organisatieadviesbureau Berenschot. Tijdens de bijeenkomst blikken we terug op het aflopende ABR programma en kijken we samen vooruit. Dit is dan ook het moment om eigen input te leveren op het te vormen beleid. Minister Bruno Bruins opent naar verwachting de bijeenkomst.

Meer informatie over het programma vindt u vanaf half oktober 2019 op www.rivm.nl/abrbijeenkomst.

Kom ook naar de Invitational Conference en noteer deze datum in uw agenda! Via deze link kunt u aangeven wie we namens uw regio mogen verwachten. We gaan uit van 3 personen per regio. Bij voorkeur horen we dat graag voor   7 oktober. Hier kunt u de thema’s benoemen waarvan u vindt dat deze aan de orde moeten komen als het gaat om het ABR-beleid voor de komende jaren.

Zijn er vragen? Neem dan per e-mail contact op via abr@rivm.nl.

Met vriendelijke groet,

Team ABR VWS & RIVM