19 november 2019

Bijeenkomst Gehandicaptenzorg

Beste netwerkpartner,

Vanuit de kennismakingsronde van het Limburgs Infectiepreventie & ABR zorgNetwerK (LINK), bleek er de gedeelde behoefte te zijn om te bekijken waar de Limburgse instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking samen kunnen optrekken betreffende infectiepreventie.  

Vanuit deze wens organiseert LINK een bijeenkomst op 19 november in de Oolderhof te Herten.

Programma:                                                      

12.00 - 12.45 uur: Introductie LINK en NIEZT project (belemmerende en bevorderende factoren)

12.45 - 13.00 uur: Werkzaamheden van een deskundige infectiepreventie binnen een instelling door Deskundige InfectiePreventie (DIP) Frans Loeffen.

13.00 - 14.00 uur: Lunch

14.00 - 15.00 uur: Bespreken van knelpunten in kleine groepen, bijvoorbeeld:

  • Artsen: Antibioticaresistentie
  • Verpleegkundigen/aandacht functionarissen: problemen op gebied van infectiepreventie in de praktijk op de werkvloer
  • Management: Draagvlak, beleid, borging

15.00 - 16.00 uur: Plenaire terugkoppeling en bespreken van concrete acties

Om de bijeenkomst zo effectief mogelijk te laten zijn en ook concrete afspraken te kunnen maken, is het helpend om van elke instelling zowel een arts, als verpleegkundige of aandacht functionaris, als manager of bestuurder af te vaardigen.

Wij hopen u te mogen ontvangen op 19 november 2019. U kunt zich aanmelden via de volgende link:

https://nazl.formstack.com/forms/samenwerken_aan_infectiepreventie_en_abr_in_de_gehandicaptenzorg_regio_limburg