Activiteiten

Onderstaand een overzicht van de 4 clusters met de bijbehorende opdrachten. 

Cluster A Netwerkvorming netwerk abr link limburg zorgnetwerk

 • Regionaal risicoprofiel en beheersplan opstellen
 • Sociale kaart opstellen en beheren
 • PPO RIVM 

Cluster B Surveillance

 • Standaardisatie detecteren en gegevens delen
 • Transmurale afspraak BRMO in ontslagbrief incl. deskundigheidsbevordering huisartsen
 • Kwaliteit uit het Zuyden

 Cluster C Antibiotic stewardship

 • Pilot uitwerken voor huisartsen voor een ABR indicator met beloning i.s.m. verzekeraar
 • DTO en FTO ABR in ontwikkeling
 • Scholing voor V en V sector (subsidie aanvraag samen met andere netwerken)
 • ROAR (subsidieaanvraag m.b.t. verkeerde registraties antibiotica allergie)
 • Kennisdeling tussen A-teams
 • Inventarisatie scholingen ABR en infectiepreventie voor huisartsen, ziekenhuis en V en v sector

 Cluster D infectiepreventie:

 • Uniforme audit basis hygiëne in ziekenhuizen checklist abr link limburg zorgnetwerk
 • Inventarisatie gemaakt van auditing in Limburg inzake ABR in ziekenhuizen.