Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Huisartsen

ABR Algemeen

antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie

De meeste infecties worden veroorzaakt door een virus, zoals bij verkoudheid of griep. Andere infecties ontstaan door bacteriën, zoals bij een blaasontsteking of longontsteking. Deze kunnen worden bestreden met antibiotica. Ze doden de bacteriën of remmen hun groei. Als een antibioticum regelmatig tegen een bacterie wordt gebruikt, kan die bacterie ‘resistent’ worden. De bacterie is dan niet meer gevoelig voor het antibioticum. Wanneer je een infectie krijgt met zo’n resistente bacterie, helpen de antibiotica niet meer. De resistente bacteriën worden niet geremd, waardoor je erg ziek kunt worden. Dit soort infecties zijn dan moeilijker te behandelen.

We weten dat steeds meer bacteriën niet meer goed reageren op antibiotica. Dit komt doordat er in de wereld veel te vaak antibiotica gebruikt worden als het eigenlijk niet nodig is. Doordat steeds meer bacteriën ongevoelig (resistent) worden voor antibiotica, wordt het in de toekomst steeds moeilijker om ‘simpele’ infecties te bestrijden. Daarom is het belangrijk dat we in Nederland, maar ook wereldwijd, actie ondernemen om resistentie tegen te gaan. Zo schrijven artsen alleen antibiotica voor als dat echt nodig is. Daarnaast is het belangrijk dat je als patiënt antibiotica op de juiste manier gebruikt en dus het advies van je arts opvolgt. Ook kan je helpen om de verspreiding van resistente bacteriën van de ene naar de andere persoon te voorkómen door handhygiëne maatregelen toe te passen.

Sluit de enquête