MUIZ

Aanleiding voor het Meldpunt

Uit een inventariserend vooronderzoek onder zorgprofessionals, managers en bestuurders van ziekenhuizen en VVT-instellingen kwamen gedeelde zorgen en verschillende, maar verenigbare behoeftes naar voren.

Ontwikkeling van het Meldpunt
Het projectteam MUIZ coördineerde:

  • ontwikkeling van een bestuurlijk samenwerkingsconvenant MUIZ, met juristen vanuit Gemeente Rotterdam, de koepelorganisaties Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Stichting ConForte en de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.
  • ontwikkeling van de webapplicatie MUIZ, samen met Ranshuijsen van Loon. In werkbijeenkomsten en ICT sprints is de webapplicatie ontwikkeld door professionals uit ziekenhuizen, VVT-instellingen en GGD’en, waaronder artsen microbioloog, specialisten ouderengeneeskunde, deskundigen infectiepreventie en artsen en verpleegkundigen infectieziektebestrijding.
  • ontwikkeling van een communicatie toolkit met communicatiedeskundigen vanuit de diverse partijen.