Aankondigingsbrief

Project TIRZA
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd


(toezicht infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie)
Uit het concept projectplan:
Uitdaging / probleemstelling


Antibioticaresistentie


De toename van antimicrobiële resistentie (AMR) is een wereldwijd probleem. Micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Deze BRMO komen steeds vaker voor. Voor patiënten in zorginstellingen vormt een infectie met een BRMO een serieuze bedreiging. Het risico is dat uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waartegen ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan. Dit risico is groter naarmate de patiënt kwetsbaarder wordt en de zorg complexer en intensiever. Patiënten die een infectie hebben met een BRMO blijven vaker langer opgenomen en hebben mogelijk een slechtere prognose1.
De belasting in de Nederlandse zorginstellingen veroorzaakt door zorginfecties met BRMO is nog beperkt. Er zijn echter in toenemende mate uitbraken en verspreiding met BRMO, waarbij alles-op-alles gezet moet worden om deze in te dammen. Het is met name de druk van buitenaf die zorgen baart. De blootstelling aan BRMO stijgt door factoren als toenemend reisgedrag (inclusief verblijf in ziekenhuizen in het buitenland), blootstelling door voedsel of door contact met dieren. De meeste mensen hebben geen last van een besmetting met BRMO en worden er ook niet ziek van, maar de kans op overdracht op kwetsbare populaties neemt wel toe. De “bewaking aan de poort” van de zorg in het algemeen moet daarom op orde zijn.

klik hier om het gehele document te bekijken

Sluit de enquête