Educatie ABR en infectiepreventie 1e & 2e lijn, V & V

2e lijn

Landelijke nascholing

Regionale nascholing

Ziekenhuis-specifieke (na)scholing

Maastricht UMC+

 • Presentatie A-team op introductiedag voor nieuwe medewerkers
 • In voorbereiding: verplicht onderwijs over antibiotica voor alle nieuwe AIOS
 • Op verzoek onderwijs aan verschillende afdelingen

Zuyderland Medisch Centrum

 • Introductiepraatje door medisch microbiologen voor nieuwe medewerkers
 • Op verzoek onderwijs aan verschillende afdelingen

VieCuri

 • Jaarlijks onderwijs voor IC
 • Serie onderwijssessies voor interne geneeskunde gepland
 • Recent nog onderwijs aan physician assistants over antibiotic stewardship
 • Binnenkort over op nieuw antibioticaformularium samen met Roermond, zal d.m.v. presentaties worden toegelicht aan voorschrijvers

Laurentius Ziekenhuis Roermond

 • Onderwijs aan co-assistenten

Sint Jans Gasthuis Weert

 • Onderwijs voor co-assistenten. Geen A(N)IOS werkzaam

Online naslagwerken

 • De richtlijnen en het antibioticaboekje van de SWAB (stichting werkgroep antibioticabeleid
  www.swab.nl Per ziekenhuis aangepaste versie, meestal via intranet te bereiken.
 • Praktijkgids voor A-teams via
  www.ateams.nl  onderdeel van SWAB