Educatie ABR en infectiepreventie 1e & 2e lijn, V & V

1e Lijn

Instituut voor verantwoord medicijngebruik (IVM)
https://www.medicijngebruik.nl/ivm

  • FTO-module en presentatie voor een FTO over antibioticaresistentie
  • FTO-modules en presentaties voor FTO over antibiotica bij urineweginfecties, luchtweginfecties en antibiotica bij kinderen
  • Antibioticaresistentie, e-learning voor praktijkondersteuners
  • Antibiotica en resistentie, e-learning voor verpleegkundigen en verzorgenden

Nederlands Huisartsen Genootschap

Specifieke online nascholingen ontwikkeld door o.a. UM
http://www.acutehoest.nl/

Face-to-face nascholingsmogelijkheden